Библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков - 1870 г.” - Нова Загора
Контакти:


гр. Нова Загора, пл. „Свобода“ № 4
Тел.0457 62772, 0885 186339
E-mail: d.p.sivkov@abv.bg
Web-site: http://lib.dpsivkov1870.org
Карта: Виж в Google Maps

  Библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков - 1870 г.” - Нова Загора
Отдели:


- Отдел за домашно ползване на читатели над 14 години
- Детски отдел
- Читалня за периодични издания и специализирана справочна литература
- Отдел за литература по изкуствата
- Отдел електронна читалня с интернет достъп
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100