Заявка за търсене:
Търси в поле:
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ КНИГИ
Електронният каталог на Библиотеката при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870” съдържа всички книги, постъпили в библиотеката от 1970 г. до момента. Периодически се допълва и с по-стари години.
Ново! В каталога ще бъдат представени и книги от сбирка старопечатни, редки и ценни издания с хронологичен обхват 1806-1944 г., притежание на библиотеката.

АНАЛИТИЧНИ БИБЛИОГРАФСКИ ОПИСАНИЯ
Тук ще намерите аналитични описания на статии от местния и централния периодичен печат, книги и сборници съдържащи информация за личности, родени в края или с принос за развитието му, историята и традициите, културата, здравеопазването и в областта на литературознанието в помощ на учениците (материали по Български език и литература).

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ:
   - Онлайн преглед на Читателски картон
   - Онлайн заявка за презаписване на заети библиотечни единици
   - Онлайн заявка за запазване на библиотечни единици
   - Онлайн преглед на профил на читател
   - Онлайн заявка за промяна на профила на читател
   - Онлайн заявка за различни услуги (печат, сканиране, ...)
Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсенето в каталога.
За допълнителна информация вижте Помощ.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.
Топ 20 автора
Топ 20 заглавия
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).